Welkom

 Interakt is een kleinschalig en onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in: 

  • STUDIE- EN BEROEPSKEUZE ONDERZOEK / LOOPBAANADVIES

Een concreet en gericht advies vergroot je kansen op een leuke en passende opleiding of baan!

Voorstellen Interakt

Studie- en Beroepskeuzebureau Interakt is in 2005 opgericht door Yvonne Immerzeel. Het bureau is gespecialiseerd in het adviseren van zowel jongeren als jongvolwassenen, die te maken hebben met diverse vragen op het gebied van studiekeuze en loopbaan.


Klanten van Interakt melden zich doorgaans rechtstreeks bij Interakt aan. Ook kunnen zij via school of andere instanties worden doorverwezen. De praktijk van Interakt is aan huis gevestigd, hetgeen laagdrempeligheid met zich meebrengt en daarnaast een gunstige prijs/kwaliteit verhouding oplevert.

 

Interakt staat geregistreerd bij het Register voor Beroepskeuzeadviseurs (BKA), zie website: www.beroepskeuze.nl

  

Werkmethode:

Interakt maakt gebruik van diagnostisch testonderzoek in de vorm van professionele en betrouwbare testen in combinatie met gesprekken. Hierbij is de keuze mogelijk tussen een Studie- en Beroepskeuze onderzoek enerzijds en een Kort Oriëntatie Traject anderzijds.                                                                           

Het eindproduct van een Studie- en Beroepskeuze onderzoek is een uitgebreid en gedegen onderbouwd schriftelijk adviesrapport met daarin beschreven de resultaten van het uitgebreide onderzoek met daarbij concrete en passende adviezen.                                  

Voor wat betreft het Kort Oriëntatie Traject wordt  specifiek onderzoek gedaan naar interesses en ontvangt men een kort overzicht van de geadviseerde opleidingen.

Voorstellen Yvonne Immerzeel

In 2000 ben ik afgestudeerd als studie- en beroepskeuzeadviseur aan de HBO-opleiding Personeel en Arbeid aan de Rijkshogeschool IJsselland in Deventer. Daarvoor heb ik ruim 10 jaar gewerkt als intermediair binnen het uitzendwezen in de diverse mogelijke sectoren. Sinds 2000 ben ik (ook naast mijn eigen praktijk) jarenlang werkzaam geweest binnen in het vakgebied van Personeel en Arbeid waaronder met name als studie- en beroepskeuzeadviseur/ loopbaanadviseur voor zowel profit- als non-profitorganisaties (waaronder Koninklijke Luchtmacht en Politieorganisatie).

Verder heb ik aanvullende trainingen/opleidingen gevolgd gericht op het adviseren en begeleiden van jongeren/volwassenen bij het maken van studie- en beroepskeuzes.

Als drijfveer voor het opzetten van mijn praktijk is het plezier en de voldoening die ik haal uit het feit, dat ik jongeren en jongvolwassenen verder kan helpen met hun studiekeuze- en loopbaanvragen, waardoor zij een weloverwogen en bewuste keuze kunnen maken voor een passende opleiding en/of functie.


Zie ook mijn linkedin profiel

Oriënterend gesprek

Een oriënterend gesprek is bedoeld om kort kennis te maken en om de (studiekeuze- of loopbaan-) vraag en de verwachtingen te bespreken. Ook wordt bekeken in hoeverre een uitgebreid Studie- en Beroepskeuze onderzoek per se noodzakelijk is. Een Kort Oriëntatie Traject kan bijvoorbeeld volstaan, wanneer er geen twijfel is over het opleidingsniveau maar wanneer hij/zij nog geen duidelijkheid heeft over name de interesses.

Het oriënterend gesprek is geheel vrijblijvend en schept dan ook geen verplichtingen voor een verdergaande dienstverlening. In sommige gevallen kan een oriënterend gesprek al voldoende zijn om iemand op weg te helpen. Voor dit eerste gesprek (van ongeveer een half uur) worden geen kosten in rekening gebracht.

Studie- en Beroepskeuze onderzoek /- advies

Voor wie?
Een studie- en beroepskeuzeonderzoek is geschikt wanneer je als scholier (ouder dan 15 jaar), student of jongvolwassene op zoek bent naar een onafhankelijk en objectief studie- en beroepskeuzeadvies, bijvoorbeeld:

  • omdat je een keuze moet maken voor een (vervolg-)opleiding en je weet niet zo goed welke studie bij je past
  • wanneer je een MBO-, HBO- of WO-opleiding volgt en je erachter komt dat deze studie niet de juiste keuze is gebleken
  • omdat je twijfelt over het haalbare studieniveau en je graag wilt weten of je een bepaald niveau van opleiding aankunt
  • wanneer je een vervolgstudie hebt afgerond en je twijfelt of je wilt gaan werken of doorstuderen
  • omdat je door het grote aanbod van opleidingen twijfelt over welke studie bij jou als persoon aansluit

Doel

Met behulp van een studie- en beroepskeuzeonderzoek krijg je helder zicht op je capaciteiten, interesses en persoonskenmerken en wordt inzicht verkregen over concrete en passende mogelijkheden die hierbij aansluiten bij het kiezen van een opleiding en beroep.

Werkwijze

Allereerst vindt het intakegesprek plaats, waarbij wordt ingegaan op je vraag en waarbij alle relevante (voor-)informatie aan bod komt (vooropleiding, profielkeuze, interesses, hobby, enz.). De tweede afspraak bestaat uit een diagnostisch testonderzoek naar capaciteiten, interesses en persoonskenmerken (schriftelijke testafname). Tijdens deze testdag is er voldoende ruimte voor voorbereiding en het stellen van vragen. In het laatste (advies-)gesprek worden de bevindingen en testresultaten besproken evenals de (studie-)mogelijkheden die hierbij aansluiten. Een beroepskeuzeonderzoek kan veel inzicht opleveren. Doordat in het adviesgesprek alle gegevens, zowel uit de testuitslagen als uit de inhoud van de gesprekken met elkaar worden verbonden, leidt dit tot een onderbouwde en genuanceerde conclusie. Het eindresultaat, in de vorm van een studie- en beroepskeuzeadvies, een uitgebreide en schriftelijke rapportage, krijg je vervolgens thuis gestuurd. Hierbij bestaat de mogelijkheid voor een nabespreking samen met (een van) de ouders/verzorgers.

Wanneer je jonger bent dan 18, is het advies in principe ook bestemd voor je ouders of verzorgers, tenzij anders wordt afgesproken.

Kort Oriëntatie Traject

Kort Oriëntatie Traject

Dit korte traject biedt de mogelijkheid om in relatief korte tijd op basis van drie onderzoeksgesprekken een indicatie te krijgen voor een of enkele studierichting(en)/ opleiding(en) die goed aansluiten bij jouw interesses. Met deze indicatie kun je direct aan de slag met het gericht oriënteren op voor jou interessante beroepsopleidingen (zoals het bezoeken van open dagen, het bijwonen van meeloopdagen, etc.).

Bij de eerste afspraak zetten we alle relevante informatie op een rijtje, (vooropleiding, profielkeuze, interesses, hobby, etc.). Daarnaast vul je interessetesten in, gericht op belangstelling voor o.a. beroepen, taken en activiteiten, afgestemd op het door jou behaalde en gewenste opleidingsniveau. De resultaten van deze interessetesten worden door mij geanaliseerd ter voorbereiding op de tweede afspraak om nader met jou te bespreken. Ook kan het zijn dat je een aanvullende opdracht mee naar huis krijgt, bijvoorbeeld om informatie over bepaalde opleidingen op te zoeken en alvast te bekijken.

Tijdens het tweede en derde gesprek gaan we gericht kijken naar de diverse interessegebieden, opleidingen en beroepen, die zowel tijdens de gesprekken als uit de testresultaten als interessant naar voren komen. Deze gaan we vervolgens verder doorspreken en nader uitdiepen. Vervolgens gaan we ons concentreren op studierichtingen en opleidingen die hierop aansluiten.

Bij dit Korte Oriëntatie Traject wordt vooral gefocust op interesses en wordt er geen capaciteitenonderzoek verricht.

Als ouder(s) is het mogelijk om, aan het einde van het derde gesprek, aan te sluiten voor een korte nabespreking.